Ovaj priručnik izrađen je za realizaciju istoimenog webinara koji se održava tijekom šk. god. 2017./2018. u sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Djelatnici škola u izradi vlastitih sadržaja često posežu za već objavljenim izvorima informacija (slike, fotografije, knjige, članci, prezentacije…). Svi izvori zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te mnogim drugim domaćim i međunarodnim zakonskim i podzakonskim aktima te etičkim smjernicama. Stoga proizlazi da je svaki korišteni izvor potrebno na adekvatan način označiti odnosno citirati. Osim što je važno da ih sami koriste na prihvatljiv način, odgojno-obrazovni djelatnici u školama su uzor svojim učenicima koje primjerom i podukom educiraju u etičkom korištenju informacija. Bez obzira na vrstu korištenoga djela, pomoć pri pravilnom označavanju korištenih izvora informacija pružaju sustavi i stilovi citiranja prilagođeni određenim područjima znanosti, no svi koriste iste bibliografske elemente nužne za jednoznačnu identifikaciju izvora. Ovaj priručnik pobliže upućuje na dva stila citiranja (Hrvatski pravopis i Američko psihološko društvo) koji se baziraju na jednom od tri sustava – sustavu prvog elementa i datuma. Kao pomoć u izradi vlastitih popisa literature, prikazani su alati za upravljanje bibliografskim bilješkama, a u kraćem pregledu obrađuju se alati za otkrivanje potencijalnih plagijata.

Autori knjige su Ivana Herbang Grgić i Tomislav Ivanjko s Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti te Iva Melinščak Zlodi i Dorja Mučnjak iz Knjižnice Filozofskog fakulteta.

Cjeli priručnik preuzmite na poveznici: http://darhiv.ffzg.unizg.hr/id/eprint/10326/1/Prirucnik_Citiranje-u-digitalnom-okruzenju.pdf

Uživajte!