Stručenje

U ovoj kategoriji čitajte stručne i znanstvene radove naših kolega i kolegica!

 • Naslovna,  Stručenje

  Članstvo Knjižnice Filozofskog fakulteta u SPARC Europe

  Knjižnica Filozofskog fakulteta postala je članicom podupirateljicom organizacije SPARC Europe. Što to znači, što je SPARC Europe i kako smo se na to odlučili? Ako ste proteklih godina (ili desetljeća) pratili zbivanja u znanstvenoj komunikaciji i inicijative vezane uz otvoreni pristup i otvorenu znanost, niste mogli ne zamijetiti da je SPARC Europe prisutan i gura naprijed upravo tamo gdje je najvažnije:   Nije teško prepoznati zašto su ovi ciljevi bliski i nama u Knjižnici FFZG-a. U svojoj institucionalnoj i nacionalnoj okolini i sami već godinama gradimo otvorenu informacijsku infrastrukturu (KOHA, DARHIV i ODRAZ, FF Open Press, CROSSDA), sudjelujemo u nacionalnim inicijativama (Dabar, Hrčak, HR-OOZ…), mijenjamo prakse i (s više ili manje…

 • Naslovna,  Stručenje

  Citiranje u digitalnom okruženju: priručnik

  Ovaj priručnik izrađen je za realizaciju istoimenog webinara koji se održava tijekom šk. god. 2017./2018. u sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Djelatnici škola u izradi vlastitih sadržaja često posežu za već objavljenim izvorima informacija (slike, fotografije, knjige, članci, prezentacije…). Svi izvori zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima te mnogim drugim domaćim i međunarodnim zakonskim i podzakonskim aktima te etičkim smjernicama. Stoga proizlazi da je svaki korišteni izvor potrebno na adekvatan način označiti odnosno citirati. Osim što je važno da ih sami koriste na prihvatljiv način, odgojno-obrazovni djelatnici u školama su uzor svojim učenicima koje primjerom i podukom educiraju u etičkom korištenju informacija. Bez…

 • Naslovna,  Stručenje

  Otvoreni istraživački podatci

  Istraživački podaci temelj su znanstvenog pristupa no sami po sebi nemaju značenje niti vrijednost bez konteksta i interpretacije. Podaci nastaju prikupljanjem, bilježenjem ili generiranjem, a analizom tog sirovog materijala dolazimo do informacija i znanja. Omogućavanje pristupa izvornim istraživačkim podacima jedan je od temeljnih elemenata incijative za otvaranjem znanosti. Prakse upravljanja istraživačkim podacima razlikuju se ovisno o području znanosti neovisno o tome radi li se o podacima kvalitatvne ili kvantitativne prirode, a čak i unutar pojedinih znanstvenih disciplina postoje specifični načini njihova prikupljanja, opisivanja, pohrane i dijeljenja. Financijeri znanstvenih projekata i istraživanja počeli su prepoznavati koristi od učinkovitog upravljanja istraživačkim podacima te u ugovore s primateljima sredstava za istraživanja unose obvezu…

 • Naslovna,  Stručenje

  Razvoj otvorenog pristupa u Hrvatskoj

  Promocija otvorenog pristupa u Hrvatskoj počinje rano, potaknuta objavom Budimpeštanske inicijative za otvoreni pristup iz 2002. godine. Aktivnosti se uglavnom odvijaju među knjižničarima, informacijskim stručnjacima i rijetkim zainteresiranim znanstvenicima. Pokretanjem Radne grupe za otvoreni pristup Hrvatskog informacijskog društva, zagovaranje otvorenog pristupa dobiva novi zamah, a uskoro se javljaju prvi projekti u kojima se otvoreni pristup i ostvaruje: 2006. godine osnivaju se prvi institucijski repozitoriji, a s radom kreće i Hrčak – portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske. Do danas, otvoreni pristup okuplja sve veći broj pojedinaca i ustanova, kako u aktivnostima promicanja (poput Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu iz 2012. godine), tako i u izgradnji infrastrukture za ostvarivanje otvorenog pristupa (suradnjom…