Knjižnica FFZG,  Naslovna,  Stručenje

Otvoreni smo i izvan radnog vremena!

Tjedan otvorenog pristupa prilika je da podsjetimo kojim sve aktivnostima (a skupilo se toga) naša Knjižnica pridonosi razvoju infrastruktura i usluga, te promociji otvorenog pristupa.

ODRAZ – institucijski repozitorij

Razvoj institucijskog repozitorija datira još od 2006. godine kada su pojedine, tada odsječke, knjižnice počele s pohranom uglavnom ocjenskih radova u digitalnom obliku. S vremenom je taj repozitorij narastao do 8046 pohranjenih radova, od kojih je 68% u otvorenom pristupu. To je ujedno i jedan od prvih digitalnih repozitorija na Sveučilištu u Zagrebu. Novi institucijski repozitorij ODRAZ – otvoreni digitalni repozitorij akademske zajednice FFZG-a unutar zajedničke nacionalne infrastrukture Dabar – Digitalni akademski arhivi i repozitoriji, pokrenut je 2019. godine. ODRAZ okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup rezultatima znanstveno-istraživačkog rada djelatnika i studenata fakulteta. U njemu je do danas pohranjeno 6118 radova od kojih je 79.7% u otvorenom pristupu.

FF Open Press

FF Open Press  je platforma za objavljivanje digitalnih izdanja Filozofskog fakulteta u otvorenom pristupu. Filozofski fakultet objavljuje oko 30 naslova godišnje, većinom u okviru naklade FF-press, ali izdavački su aktivne i druge organizacijske jedinice (zavodi i odsjeci). Kroz FF Open Press tekuća izdanja postaju dostupna u otvorenom pristupu, a postupno se kao e-knjige objavljivati i starija izdanja, prethodno isključivo dostupna u tisku. Do danas je objavljeno 129 knjiga u otvorenom pristupu.

CROSSDA – Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti

CROSSDA – Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti (Croatian Social Science Data Archive) je nacionalna javna istraživačka infrastruktura za područje društvenih znanosti i pružatelj je usluga za Konzorcij europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA ERIC). Osnovan je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji ima ulogu nacionalne koordinacijske ustanove za CESSDA ERIC, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a na inicijativu pojedinih istraživača i djelatnika Knjižnice. CROSSDA omogućuje dugoročno očuvanje istraživačkih podataka i smanjuje prepreke njihovom ponovnom korištenju, pruža podršku istraživačima oko upravljanja podacima te podupire otvoren i slobodan pristup podacima gdje god je to moguće. Trenutno je u katalogu CROSSDA-e dostupno 11 setova podataka.

Naši knjižničari redovno sudjeluju u nacionalnim projektima izgradnje infrastruktura koje podupiru otvorenu znanost (Hrčak, Dabar), ali su aktivni i na europskim projektima. Trenutno su u tijeku dva takva projekta.

DIAMAS

DIAMAS – Developing institutional open access publishing models to advance scholarly communication  trogodišnji je projekt koji se bavi institucijskim izdavaštvom u otvorenom pristupu s ciljem definiranja novog europskog standarda kvalitete za institucijsko izdavaštvo u otvorenom pristupu, te osiguravanja dijeljenja znanja i dobrih praksi kroz mrežu za podršku i suradnju.

COORDINATE

U projektu COORDINATE – Cohort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe sudjeluje CROSSDA, a cilj mu je mobilizirati zajednicu istraživača i organizacija kako bi se unaprijedio koordinirani razvoj kohortnih i anketnih istraživanja na temu dobrobiti djece u Europi. 

Knjižnica je članica međunarodne organizacije i sudjeluje u različitim aktivnostima radnih skupina međunarodnih istraživačkih struktura.

SPARC Europe

Knjižnica je i članica međunarodne organizacije SPARC Europe kojoj je cilj snažno i djelotvorno zagovaranje principa otvorene znanosti među donositeljima odluka na svim razinama (institucionalnim, nacionalnim, među financijerima znanstvenih istraživanja i europskim tijelima) te suradnja s knjižnicama i knjižničnim organizacijama u jačanju knjižnične podrške otvorenoj znanosti.

OPERAS

U međunarodnoj ESFRI istraživačkoj infrastrukturi OPERAS (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities) Knjižnica predstavlja Filozofski fakultet i sudjeluje u različitim aktivnostima radnih skupina.