Knjižnica FFZG

Virtualna učionica: treći susret

Tema ovog teksta bit će pisanje u akademskom okruženju s naglaskom na plagiranju, tj. izbjegavanju plagiranja. Osnovni preduvjet osiguravanja od plagiranja je citiranje, a ovdje će ukratko biti riječ o ostalim aspektima plagiranja. Plagiranje predstavljeno u sedam točaka dat će vam kratku, ali jasniju sliku zašto je u znanstvenom radu važno izbjeći plagiranje.